• image
  • image
  • image

rotavdrag rot rod copVad gäller vid ROT-avdrag?

 

Beslut om att införa ROT-avdraget togs i riksdagen den 13 maj 2009, men det gäller retroaktivt från den 8 december 2008. Privatpersoner som äger hus, fritidshus eller bostadsrätt (inre underhåll) har rätt att dra av 30 % av arbetskostnaden vid ROT-arbete. Max 50 000 kr/ägare och år får dras av. Arbetskostnad för nyinstallation eller utbyte av värmepump är avdragsgillt och det gäller för alla typer av värmepumpar.

ROT-avdraget är sammanfogat med avdraget för hushållsnära tjänster och båda avdragen går under namnet HUS-avdrag. Maximala avdraget är 50 000 kr/år för både hushållsnära tjänster och ROT.

Det är inte tillåtet att subventionera priset på material och istället ta ut en högre arbetskostnad. Tänk på att mygla med den faktiska fördelningen mellan material och arbetskostnad och på så sätt sänka slutkostnaden för dig som kund, är olagligt. Det kan leda till att även du som kund ställs som ansvarig. I de fall där fördelningen anses uppenbarligen felaktig bör du som kund förstå att detta är ett bedrägligt förfarande både från företaget och beställarens sida. Därmed också straffbart.

Schabloner för arbetskostnad

I värmepumpbranschen offereras oftast ett totalpris för hela entreprenaden. För att förenkla beräkningen av arbetskostnaden, samt att göra det enkelt både för både kunden och Skatteverket göra en bedömning om ROT-avdraget är rimligt hade SVEP under våren 2009 en tät dialog med Skatteverket angående att ta fram en schablon för hur arbetskostnaden vid ROT-arbete vid värmepumpinstallationer. Tillsammans med medlemsföretagen har SVEP beräknat att arbetskostnaden för en totalentreprenad kan sättas till 35 av den totala entreprenadkostnaden för vätska-vattenvärmepumpar (berg-, jord-, sjö och grundvattenvärmepumpar) och 30 % för luftvärmepumpar (luft-vatten, luft-luft och frånluft). I juni 2009 godtog Skatteverket SVEP:s schablonberäkning av arbetskostnaden i ett brevsvar. Brevsvaret omvandlade Skatteverket sedan till ett ställningstagande i april 2014. Ställningstagandet innebär i praktiken att Skatteverket i stället för att säga att de inte har något emot branschens sätt att beräkna ROT-berättigad arbetskostnad, säger att det är så här de bedömer att arbetskostnaden ska beräknas. Läs Skatteverkets ställningstagande här.

Här gäller INTE ROT-avdraget

Om kunden har fått försäkringsersättning för ROT-arbete så kan inte avdrag göras. Endast om det klart framgår att försäkringsersättningen avser material kan kunden få avdrag för arbetet.

  • Vid förläggning av sjö- och markvärme är endast det arbete som utförs på kundens tomt avdragsgillt.
  • ROT-avdraget kan inte kombineras med andra bidrag.
  • Gäller ej vid nybyggnation eller om huset är nyare än 5 år.
  • ROT-avdrag gäller ej för reparation och service på maskiner och inventarier.
  • ROT-avdraget gäller endast för arbetskostnad relaterat till arbete på kundens fastighet. Gäller ej för förberedande arbete och resekostnader.
  • ROT-avdraget gäller inte för maskinkostnad.

Fakturametoden

Från och med den 1 juli 2009 används den så kallade fakturametoden. Det betyder att entreprenören ska dra av den preliminära skattereduktionen (d v s ROT-avdraget) direkt på sin faktura för att sedan begära ersättning från Skatteverket på resterade del av arbetskostnaden.

 


Projekt med ansvar

Vi projekterar, säljer, installerar och underhåller alla typer av anläggningar och vi har mer än 20 års erfarenhet inom kyla och värme.
ansvar3
                                 Vi tar naturligtvis ett totalansvar för det vi levererar.